گروه فرش فراهان فعالیت های تجاری و تولیدی خود را در دهه ی 1330 شمسی آغاز نمود. حاج روح الله فراهانی، در این سالها بنایی را پایه گذاری کرد که پس از 60 سال، در مسیری که همواره پر از مشکلات و تهدید های گوناگون بوده است مستحکم و قدرتمند به حرکت خود ادامه داده است. این راه توسط حاج احمد فراهانی در سالهای بعد ادامه یافت و هم اکنون حاج حسن و حسین فراهانی با قدرت در این مسیر گام برمی دارند.

در تمام این سال ها خانواده فراهانی در منطقه فراهان و اراک به فعالیت های تولیدی و تجاری خود پرداخته است و براین اساس نام این گروه همنام با منطقه فراهان است.
فراهان پاره‌ای از سرزمین ایران است که منطقه ی وسیعی از شمالِ شهر اراک تا مناطقی از شهرستان آشتیان و تفرش را در بر می‌گرفت و از غرب تا مرز استان همدان نیز می‌رسید و مشاهیر بسیاری همچون قائم مقام فراهانی، میزا تقی خان امیرکبیر فراهانی و بسیاری از مفاخر فرهنگ ، سیاست و هنر این مرزوبوم از این پهنه برآمده و بر بلندای این سرزمین پرافتخار درخشیده اند.
در طول این شش دهه فعالیت فرش فراهان همواره کوشیده است تا در سطح نام پرافتخار فراهان فرشی با کیفیت و دوام بالا ، با رنگها و مواد اولیه ای همچون پشم دست ریس و ابریشیم طبیعی که هدایایی از دل طبیعت هستند، فرشی ماندگار رقم بزند.

امروزه نسل سوم و چهارم این خانواده تجاری با تکیه بر تجربیات نسل های پیشین و با کسب دانش روز مشغول به فعالیت هستند. فرش فراهان همگام با متنوع ترین طرح ها، هماهنگ با تغییرات حاصل شده در نیاز مشتریان در طول سالیان اخیر و با الگوگیری از قرن ها تجربه ی بافت فرش در این منطقه، با نگاهی به آینده به سوی افق های پیش رو گام برمی دارد.
مشتریان وفادار فرش فراهان در ایران، آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن می دانند که این گروه در تمام جنبه های کسب و کار خود به مهمترین جنبه کسب و کار خود که همانا مشتریان هستند سوگند وفاداری خورده است و هیچگاه اندکی از سوگند خود تخطی نخواهد کرد.