اهداف

اهداف

ss

  • تولید فرش سبز و دوستدار طبیعت ( فرش با مواد اولیه و رنگ های طبیعی با دوام که کوچکترین آسیبی به  طبیعت و انسان نمی رسانند.)
  • اتصال سنت گذشته با طرح های امروزی
  • تلفیق هنر مدرن و تکنولوژی روز جهان در صنعت فرش دستباف کلاسیک ایرانی
  • بافتن فرش های آنتیک و لوکس برای نسل های امروز و آینده